ΜΕΝΕΛΑΟΣ Σ ΠΙΣΙΩΤΗΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΜΕΝΕΛΑΟΣ Σ ΠΙΣΙΩΤΗΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ξενοδοχείο

Πύλης 7, Μαγνησία, 37010

  2423033385

ΜΕΝΕΛΑΟΣ Σ ΠΙΣΙΩΤΗΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη

Περιγραφή

Fax 2423033386