ΜΕΤΑΛΛΟΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΑΚΤΕΒΕ

ΜΕΤΑΛΛΟΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΑΚΤΕΒΕ

Βιομηχανία Μεταλλικών Κατασκευών

ΒΙΠΕ, Ηράκλειο [Δήμος], Ηράκλειο

  2810381584

Ηράκλειο [Δήμος]

ΜΕΤΑΛΛΟΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΑΚΤΕΒΕ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη

Περιγραφή

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ