ΜΙΧΑΗΛ Α ΠΟΛΙΤΙΚΑΚΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ Α ΠΟΛΙΤΙΚΑΚΗΣ

Μηχανολόγος Μηχανικός

ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ ΓΙΑΝΝΗ 2, Θεσσαλονίκη

  2310486663

ΜΙΧΑΗΛ Α ΠΟΛΙΤΙΚΑΚΗΣ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη