ΜΠΑΚΙΡΗΣ ΑΕ-LUTANIA BEACH

ΜΠΑΚΙΡΗΣ ΑΕ-LUTANIA BEACH

Ξενοδοχείο

Κολύμπια, Ρόδος [Δήμος], Δωδεκάνησα

  2241056560

Ρόδος [Δήμος]

ΜΠΑΚΙΡΗΣ ΑΕ-LUTANIA BEACH
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη