-Μπάκος Γεώργιος Η.

-Μπάκος Γεώργιος Η.

Ιατροί Λοιπών Ειδικοτήτων

Ιακωβάκη Α. & Μιαούλη, Τρίκαλα, 42100

  2431078780

-Μπάκος Γεώργιος Η.
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη