-Μπαλλής Κωνσταντίνος Γ.

-Μπαλλής Κωνσταντίνος Γ.

Τρόφιμα

Άνω Μητρούσι, Σέρρες, 62100

  2321075834

-Μπαλλής Κωνσταντίνος Γ.
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη