-ΜΠΟΜΠΟΣΗ Χ. ΦΕΙΔΩ

-ΜΠΟΜΠΟΣΗ Χ. ΦΕΙΔΩ

Φαρμακεία

Καθηγητού Κεραμόπουλου Αν. 15, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, 55133

  2310480485

Καλαμαριά