ΜΠΟΝΑΡΟΣ Κ ΣΙΒΕΤΙΔΗΣ Μ ΟΕ-ΑΚΜΩΝ

ΜΠΟΝΑΡΟΣ Κ ΣΙΒΕΤΙΔΗΣ Μ ΟΕ-ΑΚΜΩΝ

Μηχανουργεία&Ηλεκτρομηχανουργεία

ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, ΣΙΝΔΟΣ, Εχεδώρου, Θεσσαλονίκη, 57022

  2310795832 / 2310795831

  2310795841

Εχεδώρου

Δες στον Χάρτη