Ν ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Ν ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Κοινοχρήστων Λογαριασμοί (Διαχείριση Κτιρίων)

Λαοδικείας 4, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, 55134

 6957670771 / 2310448735 / 2310448782

  2310867776

  www.organosi.gr

Καλαμαριά

Δες στον Χάρτη