Ν Φ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ-ΝΙΚ ΦΙΛ ΕΠΕ

Ν Φ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ-ΝΙΚ ΦΙΛ ΕΠΕ

Βιοτεχνία Γυναικείων Ενδυμάτων

Μοναστηρίου 153, Θεσσαλονίκη

  2310539935

Ν Φ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ-ΝΙΚ ΦΙΛ ΕΠΕ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη

Περιγραφή

KIN 6972201586