ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Εκκλησίες - Μοναστήρια - Μητροπόλεις

Ανοίξεως & Άβύδου, Νίκαια, Αττική, 18450

  2104914247

Νίκαια

Δες στο Χάρτη