-ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

-ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Γυμναστήρια

Στρατιώτου Σουγαρίδη, Αγία Τριάδα, Καστοριά, 52100

  2467028956

Αγία Τριάδα

-ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη