-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ ( ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ )

-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ ( ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ )

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Ιδρύματα - Οργανισμοί

Παλαιό Κεραμίδι, Ελαφίνα, Πιερία, 60100

  2351092200

Ελαφίνα

-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ ( ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ )
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη