ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ ΜΠΡΑΤΙΜΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ ΜΠΡΑΤΙΜΟΣ

Ιατρός Καρδιολόγος

ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, ΘΕΡΜΗ, Θερμή, Θεσσαλονίκη

  2310306452

Θερμή

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ ΜΠΡΑΤΙΜΟΣ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη