ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Ιατρός

ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 3, Θεσσαλονίκη

  2310677994

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη