ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

Εργολάβος Δομικών Έργων

ΑΙΓΑΙΟΥ 20, Θεσσαλονίκη, 54655

  2310427814

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη