-ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΛΕΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΖΑΧΑΡΩΣ

-ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΛΕΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΖΑΧΑΡΩΣ

ΔΕΚΟ - Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

Ζαχάρω, Ζαχάρω, Ηλεία

  2625361100

Ζαχάρω

-ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΛΕΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΖΑΧΑΡΩΣ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη