-ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

-ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΔΕΚΟ - Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

Διοικητήριο, Καστοριά

  2467350225

-ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη