-ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ - ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

-ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ - ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΕΚΟ - Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

Διοικητήριο, Καστοριά

  2467350229

-ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ - ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη