-ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

-ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΕΚΟ - Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

Διοικητήριο, Καστοριά

  2467350221

-ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη