-ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

-ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΔΕΚΟ - Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

Διοικητήριο, Καστοριά

  2467350263

-ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη