-ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

-ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΔΕΚΟ - Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

Διοικητήριο, Καστοριά

  2467350267

-ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη