-ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

-ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΕΚΟ - Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

Διοικητήριο, Καστοριά

  2467350272

Δες στον Χάρτη