-ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

-ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΕΚΟ - Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου, Λάρισα, 41222

  2413506310

-ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη