-ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΣΕΡΡΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ

-ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΣΕΡΡΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΔΕΚΟ - Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

Τέρμα Ομονοίας, Σέρρες [Δήμος], Σέρρες

  2321355230

Σέρρες [Δήμος]

Δες στον Χάρτη