-ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

-ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΔΕΚΟ - Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

Άμφισσα, Άμφισσα [Δήμος], Φωκίδα

  2265079256

Άμφισσα [Δήμος]

Δες στο Χάρτη