ΜΙΧΑΗΛ ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΗΣ-ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ο ΣΟΛΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΗΣ-ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ο ΣΟΛΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Εκδοτικοί Οίκοι και Εκδοτικές Εταιρείες

Μεταμορφώσεως 3, ΚΑΛΑΜΑΚΙ, Άλιμος, Αττική, 17455

 6977000500 / 6977257580 / 2109824002

  2109842353

  http://www.esd.gr/

Άλιμος

Δες στο Χάρτη

Περιγραφή

Τράπεζα νομικών πληροφοριών τροχαίου, ασφαλιστικού και δικονομικού δικαίου με την υποστήριξη της Google και μηνιαίο Νομικό περιοδικό τροχαίου και ασφαλιστικού δικαίου.