ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ-ΔΑΦΝΙ ΨΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ-ΔΑΦΝΙ ΨΝΑ

Νοσοκομεία

Λεωφόρος Πειραιώς 114, Αθήνα [Δήμος], Αττική, 11854

  2105232359