-ΟΑΕΔ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

-ΟΑΕΔ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Ιδρύματα - Οργανισμοί

Κομοτηνή, Κομοτηνή [Δήμος], Ροδόπη

  2531029973

Κομοτηνή [Δήμος]

Δες στο Χάρτη