ΟΔΙΕ ΑΕ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΔΙΕ ΑΕ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθλητικά Κέντρα και Σχολές

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, Μαρκόπουλο Μεσογαίας, Αττική, 19003

  2299081000

  www.odie.gr

Μαρκόπουλο Μεσογαίας

Δες στο Χάρτη