ΙΩΑΝΝΑ Γ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΙΩΑΝΝΑ Γ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Δασολόγοι - Δενδρολόγοι

Τρικάλων 93, Καλαμπάκα, Τρίκαλα, 42200

 6974924527 / 2432024621

Καλαμπάκα

Δες στον Χάρτη

Περιγραφή

Δασολόγος - Έργολήπτης Δημοσίων Έργων Πρασίνου & Δασοτεχνικών Έργων