DELFOSSE JEAN LUC-OMIKRON

DELFOSSE JEAN LUC-OMIKRON

Μεσογειακή Κουζίνα

ΣΟΥΓΙΑ, Ανατολικό Σελίνιο, Χανιά, 73009

 6973456880 / 2823051492

Ανατολικό Σελίνιο

Δες στον Χάρτη

Περιγραφή

Ταβέρνα

Θέλεις συγκεκριμένη υπηρεσία;

Πάρε προσωπική προσφορά από τον επαγγελματία χωρίς καμία δέσμευση.

Πάρε προσφορά