ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΣΚΛΗΡΟΤΡΙΧΟΥ ΔΕΚΤΗ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΤΡΑΤΧΑΑΡ

ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΣΚΛΗΡΟΤΡΙΧΟΥ ΔΕΚΤΗ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΤΡΑΤΧΑΑΡ

Οργανισμός

ΕΡΙΦΥΛΗΣ 3-5, Διόνυσος, Αττική

  2108140575

Διόνυσος

ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΣΚΛΗΡΟΤΡΙΧΟΥ ΔΕΚΤΗ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΤΡΑΤΧΑΑΡ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη

Περιγραφή

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ