-ΠΑΓΚΥΚΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

-ΠΑΓΚΥΚΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Σύλλογοι - Ενώσεις - Σωματεία

Άγιος Νικόλαος 8, Κυκλάδες, 84100

  2281087916

Δες στον Χάρτη