-ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ - ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

-ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ - ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Νοσοκόμοι - Νοσηλευτές

Ρίο, Ρίο, Αχαϊα, 26504

  2613603412

Ρίο

Δες στον Χάρτη