-ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

-ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Νοσοκόμοι - Νοσηλευτές

Ρίο, Ρίο, Αχαϊα, 26504

  2613603286

Ρίο

-ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη