-ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ - ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

-ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ - ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

Νοσοκόμοι - Νοσηλευτές

Ρίο, Ρίο, Αχαϊα, 26504

  2613603676

Ρίο

-ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ - ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη