-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Ιδρύματα - Οργανισμοί

3ο χλμ Εθνικής Οδού Φλώρινας - Νίκης, Φλώρινα [Δήμος], Φλώρινα

  2385055001

  2385055003

Φλώρινα [Δήμος]

Δες στο Χάρτη