-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Ιδρύματα - Οργανισμοί

Πανεπιστημιούπολη & ΤΘ 1186, Ιωάννινα, 45001

  2651007108

Δες στο Χάρτη