-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΥΡΩΡΕΙΟ

-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΥΡΩΡΕΙΟ

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Ιδρύματα - Οργανισμοί

Πανεπιστημιούπολη & ΤΘ 1186, Ιωάννινα, 45001

  2651006533

Δες στο Χάρτη