-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Ιδρύματα - Οργανισμοί

Πανεπιστημιούπολη & ΤΘ 1186, Ιωάννινα, 45001

  2651007130

Δες στο Χάρτη