-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΙΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΙΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Ιδρύματα - Οργανισμοί

Πανεπιστημιούπολη, Πάτρα [Δήμος], Αχαϊα

  2610969640

Πάτρα [Δήμος]

Δες στον Χάρτη