-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Ιδρύματα - Οργανισμοί

Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Αχαϊα

  2610969067

Ρίο

Δες στο Χάρτη