-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Ιδρύματα - Οργανισμοί

Πανεπιστημιούπολη, Πάτρα [Δήμος], Αχαϊα

  2610994262

Πάτρα [Δήμος]