-ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ

-ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ

Ταβέρνες

Κιοτάρι, Δωδεκάνησα

  2244047339

-ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη