-Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Γ.

-Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Γ.

Τρόφιμα

Βεργή, Νιγρίτα, Σέρρες, 62200

  2322041094

Νιγρίτα

-Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Γ.
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη