-Παρασκευάς Ιωάννης Σ.

-Παρασκευάς Ιωάννης Σ.

Κέντρα Διασκεδάσεως

Βατερό, Κοζάνη [Δήμος], Κοζάνη

  2461095311

Κοζάνη [Δήμος]

-Παρασκευάς Ιωάννης Σ.
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη