-Παρίσσης Βασίλειος Ε.

-Παρίσσης Βασίλειος Ε.

Οικοδομικά Εργαλεία και Υλικά

Ακρωτηρίου 202, Πάτρα [Δήμος], Αχαϊα, 26332

  2610333030

Πάτρα [Δήμος]