ΠΑΡΘΕΝΑ ΣΑΧΑΝΙΔΟΥ

ΠΑΡΘΕΝΑ ΣΑΧΑΝΙΔΟΥ

Παντοπωλείο

ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΡΑΣΣΑ 5, Θεσσαλονίκη

  2310515744

ΠΑΡΘΕΝΑ ΣΑΧΑΝΙΔΟΥ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη