ΠΑΥΛΟΣ Ι ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ-Α.ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ Ι ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ-Α.ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

Μουσικός

Κ. Κακουλίδη 11α, Θεσσαλονίκη

  2310239837

ΠΑΥΛΟΣ Ι ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ-Α.ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη

Περιγραφή

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ